Stilte en ontspanning vinden via meditatie en lichaamsgerichte therapie

De pijlers

Slow Soul Diving rust op een aantal pijlers, welke ik hieronder kort beschrijf. 

Wanneer je een nieuw landschap betreedt, is er vaak een behoefte aan richtingaanwijzers. Voedsel voor onderweg. En rustmomenten. Maar ook lachen, spelen, zelf dingen ontdekken en tijd en ruimte hebben voor integratie en reflectie willen aan de orde komen.

De Dives zijn zo opgebouwd dat je tijdens je duik op al deze vlakken ruim aan je trekken komt.

Ik maak in dit landschap onderscheid tussen twee gebieden

 • het gebied van je verlangen en de meer gezonde delen van jezelf
 • het gebied waar je in vast bent komen te zitten

(Psycho)educatie, tekst en uitleg

Slow Soul Diving benadert de genoemde gebieden in eerste instantie vanuit

 • ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingstrauma
 • karakterologie
 • kennis omtrent de triune brain

Naarmate je verder duikt, worden de diverse aspecten van

 • systemisch werk
 • neuro affectieve psychologie
 • energetische- en chakrapsychologie
 • diverse spirituele stromingen, waaronder tibetaans boeddhisme

hierin meegenomen.

Wanneer je de reis richting je binnenwereld aanvangt, is dat een heel persoonlijke aangelegenheid. Jij bent de enige die kan waarnemen wat er in jouw binnenwereld gebeurt. Dat dit soms verwarrend, overweldigend of pijnlijk kan zijn, is iets wat we allemaal weten of tenminste vermoeden.

Wegbewegen van de pijn

Als iets pijnlijk of lastig is, bestaat onze eerste reflex uit wegbewegen van dat gebied. Vaak is dat een vrij onbewuste beweging. Het is deze beweging, deze terugtrekking, die Slow Soul Diving juist onderkent en honoreert om een duik aan te kunnen vangen. Zo kan angst omslaan naar nieuwsgierigheid en gezonde opwinding.

(Psycho)educatie en uitleg

via

 • (ingesproken) tekst alsook uitleg over de oefeningen en creatieve opdrachten
 • afbeeldingen, foto’s en tekeningen, die de tekst ondersteunen en verduidelijken via ingesproken verdiepende informatie, voorafgaand aan oefeningen en meditaties

Ik benader de onderwerpen altijd vanuit de erkenning van wat is. Waarbij ik honoreer hoe de dingen zijn. Of geworden zijn.  En hoe je hier beweging in kunt krijgen. Iets kan laten “oplossen”. Ruimte kunt gaan voelen voor iets nieuws. En diepere lagen in jezelf kunt gaan toelaten.

Passie vuur en verlangen leren volgen via bewustwording binnenwereld

Oefening en meditatie

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Lezen en iets beluisteren over een onderwerp is leuk en interessant. En soms confronterend! Het zelf onderzoeken hoe de dingen in jou werken, en hier balans in brengen, is de manier om te laten beklijven van wat je leert. Je doet dit bij Slow Soul Diving in je eigen tempo. Via oefening en meditatie.

Oefening

Ervaringsgericht leren is iets waar ik een voorstander van ben. De oefeningen die ik aanbied, doe je veelal alleen. Maar er zijn ook momenten dat je gevraagd wordt iets met anderen te doen. Of je omgeving bij je oefening te betrekken.

Oefening baart kunst. Door je lichaam (in veel gevallen) te betrekken bij wat je leert

 • voel je beter wat er in je binnenwereld gebeurt
 • leer je te vertrouwen op informatie uit je binnenwereld
 • is er meer onderscheid tussen intuïtie en angst-gerelateerde gedachten
 • ben je minder belast door innerlijke dialogen
 • ervaar je meer ruimte en energie

Meditatie

De meditaties zijn gericht op

 • integratie
 • empowerment
 • het kunnen openen kanalen die leiden tot spiritueel bewustzijn

Ik zeg “kunnen openen”, omdat je onderweg onvermijdelijk ook op blokkades en weerstand zult stuiten. Dat is normaal. En hoort ook zo. 

Iedere meditatie bestaat uit

 • een ingesproken deel met uitleg en verdieping
 • een deel waarin je jezelf (ook fysiek) voorbereidt  
 • de meditatie zelf

Creatieve opdrachten

De creatieve opdrachten bestaan uit

 • opdrachtjes (soms buiten of in een specifieke omgeving) 
 • het maken van schetsjes en tekeningen 
 • het maken van collages 

Ben je niet gewend op zo’n manier te werken? Ik was dat ook niet. Maar het blijkt een enorme toevoeging te zijn. Die ik graag met je deel.

Verbinding tussen verschillende hersendelen

De verbinding tussen bepaalde hersendelen (reptielenbrein en prefrontale cortex) wordt gelegd door lichaamssensaties te vertalen in beelden en symbolen. Niet zozeer in woorden.

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Soul Cards

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Voor een deel bestaat het creatieve element uit het maken van Soul Cards.

Soul Cards zijn als het ware prenten van je binnenwereld. Van fixaties en verlangens. Van oude pijn en nieuwe vergezichten. Abstract. Symbolisch. Of meer concreet.

Soul Cards helpen je om op een beeldende manier helder te krijgen wat soms onbenoembaar is. En dit werkt integrerend.

Ervaringen die diep in je onbewuste leven en vaak pre-cognitief zijn, kunnen op deze manier meer dynamiek en beweging krijgen. Waardoor ze mettertijd meer begrepen worden.

Integreren van vroege ervaringen

Met pre-cognitief bedoelen we dat veel van onze ervaringen plaatsvinden voordat het denken er direct bij betrokken is. Dat is nu zo en was vroeger ook zo. We hebben vaak geen actieve herinneringen aan dit soort ervaringen. Maar ons onbewuste heeft hier indrukken van.

En deze indrukken bepalen voor een groot deel ons denken, onze psychologie en overtuigingen. Het heeft dus zin dit gebied verder bewust te krijgen. En het werken met de creatieve opdrachten en Soul Cards draagt hieraan bij.

 

Het werken met symbolen en beelden hoeft niet altijd logisch te zijn, maar kan wel licht werpen op onze reis.

Milo Stories en artikelen

Milo Stories

De ik-figuur reist samen met Milo door zijn binnenwereld via avonturen in de buitenwereld. Iedere Dive kent daarnaast verschillende “Momentos”, die net als in de Stories op een herkenbare en soms humoristische wijze onze verwarring beschrijven. Milo is er echter altijd op tijd bij om wat helderheid, luchtigheid en richting te geven.

Artikelen

Regelmatig vind je een artikel in de Dives, waar ik een thema verder voor het voetlicht breng. En de aangeboden teksten vertaal naar alledaagse situaties. Of meer uitleg geef aan fysieke, emotionele of mentale verschijnselen.

Contactmomenten

Jouw Dive

Contactmomenten

Jouw Dive is jouw duik. Altijd op je eigen wijze.

Jouw Dive is het moment van integratie. Op jouw manier en vooral ook in je eigen ritme. Op je eigen tijd. In stilte met

 • overdenkingen
 • schrijven
 • samenvatten
 • meditatie 

Of hoe je dit integratiemoment ook maar wilt invullen.

Leren moet altijd worden afgewisseld met rust en stilte. Daar maak je “Jouw Dive”.

Ook vragen die je hebt, horen thuis tijdens Jouw Dive. Gebruik de online sessies, zodat ik je desgewenst kan helpen tijdens je integratie. 

Jouw Dive is misschien wel het belangrijkste moment na vrijwel ieder hoofdstuk van een Dive. Slow Soul Diving biedt je niet een “way of life” aan. Maar heeft de intentie een inspiratiebron te zijn voor jouw eigen beweging.

En dit alles komt tot uitdrukking in Jouw Dive.

Manifesteren van je verlangen

De rode draad binnen de Dives is:

“hoe manifesteer ik een verlangen? Is het mogelijk om weer contact te maken met mijn verlangen in mijn binnenwereld? En kan ik daar dan ook het potentieel van ontdekken? En een keuze maken uit de mogelijkheden?

En kan ik vervolgens de energie van mijn verlangen, en van het potentieel hiervan, belichamen? Zodat het een nieuw vertrekpunt in mijn leven wordt. In plaats van dat ik mijn verlangen in de buitenwereld najaag. En… wat moet ik zelf doen, onder ogen zien en ondernemen om de “Best Friend” van mijn verlangen te worden?”

Dat is waar je naar kijkt binnen iedere Dive.

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Contact maken met je verlangen

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Het eerste wat je te doen hebt

 • is je verlangen weer in het vizier krijgen

Dat kan als 

 • helder beeld
 • iets waarvan je al langer weet dat je dit wilt
 • diffuus gevoel
 • vage ideeën of stille dromen. 

En soms is je verlangen nog een leeg gebied en heb je geen benul “hoe of wat”.

Dieper leren duiken

Alles hierin is een ingang om het gebied van je verlangen te onderzoeken. En vanuit een hersteld, of nieuw, contact je verlangen weer te gaan voelen in je binnenwereld.

Dat alleen al geeft veel vreugde.

En blijkt in de praktijk de drijfveer te zijn dieper te willen duiken.

Het potentieel van je verlangen belichamen

Ieder verlangen heeft een potentieel. En met dat potentieel bedoel ik een vormloos gebied, waarin alle mogelijkheden besloten liggen. 

Je kunt voor jezelf een dialoog met dit potentieel aangaan. En zo gaan voelen welke mogelijkheden daarin het best resoneren met jou als persoon. 

Door deze energie in je lichaam toe te laten en te integreren, ga je leven vanuit dit potentieel en zal de wereld om je heen de juiste omstandigheden bieden dit potentieel van je verlangen in een vorm te krijgen.

Hulpbronnen en resources vinden via Resource Based Therapy

Vormgeven aan je verlangen; word de “Best Friend”

Hulpbronnen en resources binnen Resource Based Therapy

Vormgeven of liever gezegd vorm kunnen geven aan je verlangen is geen magische truc, waarbij je achterover kunt gaan leunen en “let it all happen”.

Hoewel er zeker magische momenten voorbij zullen komen. En je ook zeker soms zult ervaren dat “alles uit zichzelf plaatsvindt”.

Tegelijkertijd is het zo, dat het vorm kunnen geven aan je verlangen inhoudt, dat je pijn, ongemak, verwarring, demonen, weerstand enzovoorts zult gaan tegenkomen tijdens je duik.

Alle Dives zijn er daarom op gericht om jou de “Best Friend” van je verlangen te laten worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. En heb je ook de “guts” je verlangen de wereld in te brengen.

Wat een fantastisch gevoel.

Zelf ervaren? Doe de gratis introductie Dive

Slow Soul Diving