Het maken van een duik in je binnenwereld is inspirerend

Hoe maak je een Dive? 

De basis van Slow Soul Diving bestaat uit 4 Dives. Ik raad je aan eerst te proeven via de gratis introductie Dive. Zo kun je kennismalen met de wijze waarop Slow Soul Diving een Dive opbouwt. Resoneert het? Dan kun je via de Academy verschillende Dives aanschaffen.

Iedere Dive bestaat uit meerdere hoofdstukken. Die onderverdeeld zijn in paragrafen. Iedere paragraaf is een wereld op zich. En bevat telkens een aantal vaste elementen

 • (psycho)educatie, tekst en uitleg via woord, audio en beeld
 • (ingesproken) ervaringsgerichte oefeningen
 • ingesproken meditaties
 • creatieve opdrachten.

Verder loopt het contact maken met je verlangen als een Rode Draad door iedere Dive heen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met Jouw Dive. Je integreert op je eigen tempo wat je hebt geleerd. En laat dit verder beklijven. Vervolgens breng je dat wat voor jou belangrijk is je wereld in.

Zonder Jouw Dive, zonder de ervaringsgerichte oefeningen en zonder de meditaties loop je het risico dat wat je leert geen plek krijgt in je leven. Dat je zoekende blijft en opnieuw richting verliest. En je verlangen buiten bereik blijft.

Ik geloof er in dat via Jouw Dive dan ook de kracht ligt in wat ik aanbied.

“Een duik naar binnen is een heel persoonlijke zaak. Je duikt in een gebied waar jij heer en meester bent. En wordt. Tijdens Jouw Dive vind je jouw woorden. Jouw beelden. Jouw manier. En jouw pad. Jouw Dive brengt je dichter bij je verlangen. En je zult gaan voelen hoe fijn en inspirerend het is om vanuit het contact met je verlangen te leven. Als vertrekpunt.”

Support

Je kunt Jouw Dive laten ondersteunen door mee te doen met de Live Zoomsessies. Soms komen er echter zaken op die meer persoonlijke aandacht vragen. Ik bied daarom ook 1 op 1 sessies aan.

De Dives

Hieronder vind je per Dive een korte beschrijving. Als je jezelf aanmeldt voor de gratis introductie Dive, dan vind je daar, in de Academy, een meer uitgebreide beschrijving van iedere Dive. Naast wat de betreffende Dive je kan brengen.

Je doet de Dives liefst in chronologische volgorde. Maar je kunt ze ook los van elkaar volgen. Of losse hoofdstukken aanschaffen.

Advies nodig? Spar met mij. 

PS

In de Academy vind je, naast de kosten per Dive, ook de andere producten van Slow Soul Diving terug.

Dive 1 “Het aanleggen van een positief fundament”

Education & Grounding

Denk eens na over de volgende vraag: “wanneer voel je jezelf veilig?”

Vaak zeggen we dan iets over de ongeving. En dat is ook logisch.

En ik zeg daarnaast: “op het moment dat jouw fight/flight mechanisme goed fucntioneert, voel je jezelf relatief veilig. En beter dan dat wordt het niet op onze planeet.” 

Een goed functionerend fight/flight mechanisme heeft te maken met een zenuwstelsel dat in staat is zichzelf te reguleren. Daarom besteed ik in de eerste Dive eerst aandacht aan (psycho)educatie rondom de eerste levensfase.

Daar speelt veiligheid en onveiligheid altijd een rol. 

En je zenuwstelsel heeft een antwoord gehad op de situatie waarin je opgroeide. Want binnen die situatie speelt dit thema altijd een rol. Een antwoord dat zich vertaalt in een fight/flight/freeze response. Wanneer het onveilig was om je heen.

Zo zijn er deepdown allerlei (fysiologische) patronen ontstaan. Patronen die zich laten zien als je in het dagelijks leven te maken krijgt met situaties die je triggeren. En die patronen vertalen zich niet alleen fysiek. Maar ook emotioneel en mentaal.

Aan de slag

Via oefening en meditatie leer je hoe je jouw zenuwstelsel kunt reguleren. Slow Soul Diving gebruikt daarbij onder andere begrippen als

 • synchronisatie
 • resonantie

Zo komt de gewenste ontspanning weer op gang. 

Door lichaamsbewustzijn te combineren met het werken met beelden en symbolen, leg je vervolgens belangrijke verbindingen aan tussen verschillende hersendelen. Hierdoor ontstaat er een bredere context over het hoe en waarom van een bepaalde onveilige situatie.

En dat geeft

 • inzicht
 • overzicht
 • beweging
 • meer ruimte

Zo arriveer je op een nieuw plateau. Gegrond. En met het gevoel dat je “de wereld in kan”.

Zelfhulp en zelfontwikkeling via lichaamsgerichte therapie online
Psychotherapie en lichaamsgerichte therapie voor grouding en aarding

Inner Work

Welk beeld heb jij bij  “een plekje voor jezelf?” Is dat je favoriete stoel of een kamer voor jou alleen?

Binnen deze Dive focus je allereerst op het inrichten van je eigen “practice”. De plek waar je kunt lezen, nadenken en oefenen.

Daarna kijk je of er vaste momenten zijn in jouw dag of week om hier ook terecht te komen.

Vervolgens leg je de focus op het verkrijgen van meer ruimte in je binnenwereld. En dat bereik je in deze fase via objecten in de buitenwereld.

Reptielen mediteren niet

“Reptielen mediteren niet”. (Je zult mij dat vaker horen zeggen…) Ze kijken naar buiten. Ons reptielenbrein, en het daaraan verbonden autonoom zenuwstelsel, doet hetzelfde. Het kijkt naar buiten.

Door jezelf bewust te worden van wat (in eerste instantie positieve) objecten in de buitenwereld met je doen in je binnenwereld, komt je zenuwstelsel meer in evenwicht. En dat maakt dat een goed functionerend fight/flight mechanisme tot de mogelijkheden behoort.

Vanaf dit aangelegde positief fundament onderzoek je meer in de diepte het thema veiligheid en onveiligheid. Hoe dat in je leven speelt. En speelde.

Zo krijg je zicht op iets waar velen van ons in vastzitten.

En na deze Dive hoeft dat niet meer.

Meditation & Empowerment

Via de Introductie heb je kennisgemaakt met mijn opbouw binnen de meditaties. En heb je de waarde leren kennen van het opbouwen van lichaamsbewustzijn.

Binnen de eerste Dive ligt de nadruk op de regulatie in je zenuwstelsel. Dit leidt tot meer rust. En vitaliteit. Maar dat is niet het enige.

Vanuit een gereguleerd zenuwstelsel word je ook emotioneel en mentaal helderder. 

Deze “next step” is noodzakelijk om ook zelfstandig de stap te kunnen maken naar het empoweren van jezelf. Want hiervoor is, naast een positief fundament, ook overzicht nodig. Zonder drama. En met een zekere gevoeligheid.

Je zou kunnen zeggen dat je perceptie niet meer zozeer is vanuit je zenuwstelsel. Maar vanuit een andere hoek. En dat geeft een heel andere beleving.

En dat is precies wat je via de meditaties gaat bereiken binnen deze Dive.

Zelfreflectie leren via meditatie lichaamsgerischte therapie en systemisch werk
Psychotherapie en lichaamsgerichte therapie voor grouding en aarding

Verlangen

Na deze Dive snap je wat ik bedoel met “word de Best Friend van je verlangen”. Er is innerlijk werk nodig. En meer bewustzijn. Zodat er ruimte komt je verlangen in je binnenwereld op te zoeken.

Soms is dat verlangen nog heel diffuus. Als gevoel. Of beeld. Soms is het al helderder. Allebei is goed, zul je merken tijdens deze Dive. Je moet ergens beginnen.

Je leert ook hoe je afgesplitst raakt of bent geraakt van je verlangen. Vaak zijn er wel verlangens, maar heb je ook door allerlei omstandigheden deze niet kunnen leven. Het is goed om dit onvervulde stuk in jezelf te onderzoeken. En te honoreren. Dat geeft ruimte om opnieuw het risico te nemen om uit te reiken naar iets nieuws.

Soul Cards, die je zelf maakt, helpen je op de weg jouw verlangen weer vorm te geven. Je verlangen ligt op deze manier ineens weer voor je neus. Zodat je er naar kunt kijken. Deze manier van werken, maakt dat je een goede relatie kunt gaan opbouwen met je verlangen. Een belangrijke stap. 

Als laatste leer ik je de eerste beginselen hoe je het potentieel van jouw verlangen kunt onderzoeken. Zodat je een idee kunt gaan krijgen over de mogelijkheden die er zijn. En wat bij jou past.

Zelf ervaren? Doe de gratis introductie Dive

Dive 2 “Gebruik maken van hulpbronnen”

Education & Resourcing

Niemand houdt van ongemak en pijn. Jij bent daar geen uitzondering in. Hoewel het slim is om je hand uit de open haard te houden, geldt er voor pijn in je binnenwereld een andere benadering.

Leer via deze Dive de waarde kennen van een Resource-based Lifestyle. En leer anders om te gaan met pijn en ongemak in je leven. Via hulpbronnen.

Een hulpbron is alles wat je als prettig ervaart. Van hobby tot goed gesprek. Van wandelen tot een fijne herinnering.

Hulpbronnen helpen je

 • meer te ontspannen
 • pijn en ongemak draaglijk te maken dan wel te doen oplossen
 • beweging te krijgen binnen fixaties en trauma
 • het voelen van je grenzen
 • je stemming te verbeteren
 • door te groeien naar nieuwe levels in je brein
 • etc

Binnen deze Dive leer je op veel niveaus hulpbronnen te herkennen. In te zetten. En het effect ervan op waarde te schatten.

Hulpbronnen en resources binnen Resource Based Therapy
Hulpbronnen en resources binnen Resource Based Therapy

Inner Work

Op de vraag: “wat is voor jou een fijne hulpbron?” zul je vast wel een antwoord vinden.

Constructief gebruik hiervan maken, is iets anders.

Als je op een willekeurige zondagmiddag om je heen kijkt, zie je mensen genieten. Van een ijsje. Een snackje hier, een drankje daar. Hulpbronnen worden maar al te vaak gezien als “iets waar je van kunt genieten”. Daar is niets verkeerds mee. Maar binnen Slow Soul Diving zijn we op zoek naar iets anders.

Want het gaat niet zozeer om de hulpbron zelf. Maar om het effect hiervan in je binnenwereld. 

Hoe weet je of een hulpbron iets prettigs voor je betekent? 

Vaak is dat, omdat je iets voelt als “rust”. “Ruimte”. “Warmte”. Of een betere stemming. Het is iets wat je ervaart. Van binnen. Wat is het voor jou?

Je leert binnen deze Dive niet alleen de verschillende soorten hulpbronnen kennen. Je leert de locatie van een hulpbron op te zoeken. In je binnenwereld. En hoe zich dat verhoudt tot dat wat je als onplezierig ervaart. Of pijn doet. Door de verhouding te gaan zien tussen “prettig en onprettig” begint zich in je binnenwereld iets op te lossen. En komen meerdere hersendelen “online”.

Wie had dat gedacht?

 

Meditation & Empowerment

Nu je gewend bent je lichaam te betrekken bij je meditatie, zul je gemerkt hebben dat er een gevoel van eenheid is ontstaan. Tijd voor een volgende stap.

Het doorvoelen van het effect van een hulpbron in je binnenwereld leidt automatisch tot het opmerken van schrik, ongemak en pijn. En dat hoort zo. Het lijkt bijna of je binnenwereld zegt: “hee, zoveel plezier kunnen we niet aan, hoor!”

Waarom is dat?

Je lichaam en je spiercellen contraheren en expanderen de hele dag door. Na expansie volgt contractie. Na het effect van een hulpbron volgt een bepaald ongemak.

Binnen de meditaties zul je dit principe op gaan merken. En onderzoeken. Tot je zoveel conditie opgebouwd hebt, dat je zowel de hulpbron als de stressfactor tegelijkerktijd kunt gaan toelaten in je binnenwereld.  

Empowerment

Binnen dit gebied kan ook “de bondgenoot” zich kenbaar maken. En support en richting geven aan je proces.

Ik bedoel hiermee dat empowerment ook uit onverwachte hoek kan komen. En zal komen. Zowel in je binnenwereld als in de buitenwereld.

Resource hulpbron nieuwe werkwijze therapie en triune brain en drie enige brein
Praktijkervaring meditatie en lichaamsgerichte oefening in creatief bezig zijn

Verlangen

Hoe vaak ben bezig met “wat je eigenlijk wilt, maar nu niet kan, omdat…”. Of ben je aan het doen wat je wilt, waarna je daar vervolgens door een situatie of iemand anders uit wordt gehaald.

Ik zeg: “je bevindt jezelf altijd op de lijn tussen je verlangen en daar waar je in vastzit.”

Verstrikkingen binnen een familiedynamiek of relatie houden je vaak in de greep. En maken dat je niet echt je dromen vorm kunt geven.

Door dieper in te gaan op deze materie en de “lijm” te ontdekken in een relatie, komt er meer ruimte voor je verlangen. Met de “lijm” bedoelen we het hele ondoorzichtige gebied tussen jou en de ander. Een gebied dat van alles oproept in je. Waar je in vast kan komen te zitten.

Er is iets aan de hand. En je weet niet wat. Of je komt ineens terecht in allerlei gevoelens, die met de ander of de relatie te maken hebben. En dat houd je bezig.

Het gebruik kunnen maken van hulpbronnen, maakt dat deze tool de plek krijgt die het verdient. En jij snapt nu waarom.

De “Best Friend” worden van je verlangen betekent dat er werk aan de winkel is. En dat wordt makkelijker als je hulpbronnen inzet.

Na deze Dive begrijp je hoe belangrijk dat is.

Zelf ervaren? Doe de gratis introductie Dive

Dive 3 “Het genereren van brandstof”

Education & Embodiment

Net als in de sportschool bouw je tijdens de Dives conditie op. Je houdt dingen langer vol. Je verdiept je practice.

Dive 3 is een belangrijke Dive. Binnen deze Dive richt je jezelf op je emotionele ontwikkeling. Er is veel aandacht voor behoeften en tekort. Gemis en verlies. En voor verwachtingen. En perfectiedrang.

De verbinding tussen je reptielenbrein en emotionele brein ligt voor een groot deel in “embodiment”. En dat houdt in dat je je lichaam actief leert in te zetten bij het uiting geven aan emoties. Via drie belangrijke aandachtspunten.

 • beweging
 • ademhaling
 • geluid

Als je lichaam vast is komen te ziten, voel je het gemis niet. Maar ben je er wel de hele dag mee bezig. Deze verkramping geeft je een oneigenlijk gevoel van houvast of basis. Je grijpt echter onbeuwst vast in iets wat er niet (meer) is. Dat voelt onprettig. En dat maakt vervolgens de ander direct heel belangrijk voor je welzijn.  

Door beweging te brengen in deze gestagneerde gebieden, kom je weer in contact met dieperliggende behoeften. En dat maakt dat je interesse krijgt voor wat voor jou belangrijk is.

Zo ontstaat enerzijds een sterker en onafhankelijker ik-gevoel. Anderzijds ontstaat er vruchtbare grond. En van daaruit kan een verlangen zich gaan oprichten richting de buitenwereld.  

Hulpbronnen en resources binnen Resource Based Therapy
Blokkades op je pad herkennen via meditatie en bewustwording

Inner Work

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je niet kreeg wat je nodig had. Heb je gemerkt dat iedereen hier anders op reageert?

In deze Dive leer je de vier belangrijkste reactiepatronen kennen. En ik durf te wedden dat je ze allemaal herkent. Waardoor je gaat zien, dat je vaak helemaal niet bezig bent met het vervullen van een behoefte. Maar met het kalmeren van een gevoel van opwinding. Of het stimuleren van een vervlakking.

Verwachtingen

Behoeften en verwachtingen gaan vaak hand in hand. Slow Soul Diving heeft hier een wat meer genuanceerde kijk op dan je gewend bent. In deze Dive geef ik je tools om veel kalmer om te gaan met allerlei verwachtingen binnen je relaties.

Systemen en driehoeken

Je kijkt binnen Dive 3 niet alleen intrapsychisch. Je richt je ook op relaties via Systemisch Werk. En opstellingen. Daarnaast leer je belangrijke driehoeken kennen als  

 • vader-moeder-kind
 • traumadeel-overlevingsdeel-verlangen/ziel
 • redder-dader-slachtoffer

Driehoeken spelen altijd een rol in je relaties. Een driehoek wil zich compleet voelen. Als een of meerdere delen van een driehoek niet binnen jezelf bewust zijn, trek je ze aan in de buitenwereld. En dat houdt je gevangen. En maakt je afhankelijk.

Na deze Dive zul je heel anders tegen je relaties aan gaan kijken.

Meditation & Empowerment

Je kent het vast wel. Je verwijt het de ander als je niet krijgt wat je nodig hebt. Dat kan binnen je relatie zijn. Maar kijk maar eens om je heen op een terras als mensen lang moeten wachten op hun drankje. Niet zelden komt er ongeduld en commentaar om de hoek kijken.

De meditaties in deze Dive maken daar een einde aan. En richten zich op het wakker maken van je volwassen delen. En dat heeft een regulerende functie binnen je overlevingsdelen. Of traumadelen. Daar waar veel onvervulde behoeften zitten.

Dit wakker worden van je volwassen delen opent ook de deur naar meer bevredigende relaties. Je bent enerzijds in staat voor jezelf te zorgen. Anderzijds is er meer afstemming op de ander. Er ontstaat een gevoel van wederkerigheid. Een gevoel van “samen-zijn”.  

Omdat je meer bodem in jezelf hebt ontwikkeld, komen nu ook meer spirituele dimensies aan bod. Zonder zweverig te worden. En je komt in contact met de kwaliteiten van jouw eigen generatielijnen. Dat werkt heel empowerend.

Verwachtingen en behoeften ontdekken via meditatie en lichaamsgerichte therapie
Systemisch werk en lichaamsgerichte therapie

Verlangen

De eerste drie Dives focus je op

 • het opbouwen van een positief fundament
 • het in kunnen zetten van hulpbronnen
 • de emotionele verwerking van pijnlijke gebeurtenissen

Je verlangen en het potentieel hiervan krijgen zo de ruimte zich ook uit te drukken. En omdat je veel meer innerlijke ruimte hebt gecreëerd, ga je voeling krijgen met de trillingslaag van het potentieel van jouw verlangen. En van daaruit durf je ook risico’s  te gaan nemen. 

Je voelt dat je vertrekt vanuit iets wat er al is. In plaats van dat je ergens achteraan moet rennen. Dat geeft zelfvertrouwen. En een “inner smile”.

Binnen deze Dive draai je als het ware de manier hoe je gewend was te kijken, om. Om in de volgende Dive deze energie ook handen en voeten te gaan geven.

Zelf ervaren? Doe de gratis introductie Dive

Dive 4 “Vormgeven van je verlangen”

Education, Potential & Integration

Door alle Dives heen heb je jezelf in de juiste conditie gebracht om tot dit punt te komen.

In deze Dive ga je grote stappen maken als het gaat om het belichamen van het potentieel van je verlangen.  Je gaat nu actief aan de slag via

 • opstellingen
 • meditaties
 • (creatieve) oefeningen

Met als doel het potentieel van je verlangen verder te onderzoeken. En keuzes te maken welke richting je op wilt.

Verder leer je te plannen vanuit een behaald resultaat. En niet naar een resultaat toe. Je integreert hiermee op diep niveau de energie van het potentieel van een verlangen.

Dat maakt dat de wereld om je heen gaat reageren op dat wat je uitstraalt. Dingen beginnen op hun plek te vallen.

Hulpbronnen en resources binnen Resource Based Therapy
Keuzes maken doe je met je hart en volg en manifesteer je verlangen

Inner Work

Iets waar we allemaal tegenaan lopen, is dat we ons niet gezien en gehoord voelen. Dat ken je zelf ook vast wel. Je voelt je ergens niet erkend. Soms drijft ons dat juist tot presteren. Tot op het perfectionistische af.

Naast dat je het potentieel van je verlangen leert te belichamen, werk je aan deze thematiek. En aan allerlei demomen die zichtbaar worden nu je dichter bij “het echte werk” komt.

Ik benoem daarin specifiek allerlei macht- of ego-structuren die je behoorlijk in de weg kunnen zitten.

Daarnaast kijk je naar de functie van je wil. Want zonder de wil is het onmogelijk een verlangen vorm te geven. Als je in staat bent geweest om in de vorige Dive je gemis en verlies te nemen, dan heeft dat brandstof gegenereerd om je wil duurzaam in te gaan zetten. Niet alleen voor je eigen plezier. Ook dienstbaar en ten behoeve van anderen.

Meditation & Empowerment

De meditaties in deze Dive zijn allemaal advanced. En vereisen dat je veel meditatie-ervaring hebt. Of hebt opgedaan.

Een paar thema’s

 • het opwekken van tevredenheid
 • zelfcompassie
 • Feeding your Demons
 • onderzoeken van je onbewuste Wil

Op het gebied van je verlangen leer je de dialoog aan te gaan met het potentieel. En werk je aan diverse aspecten van jezelf. Als ‘Best Friend” van je verlangen.

Je leert op een veel diepere laag een andere houding aan met betrekking tot zowel je negatieve als positieve eigenschappen. Met betrekking tot “Yearning” en “Longing”.

Ook je verlangen zelf en het potentieel leer je op een nieuwe manier te empoweren. Een manier die heel stress-reducerend werkt. En je het gevoel geeft dat je werkelijk van binnenuit leeft. In een wereld waar alles al aanwezig is.

Wonden helen en licht op de wond laten schijnen via compassie en zelfcompassie
Het gaat om de reis en niet om de bestemming meditatie en bewustzijn en verlangen

Verlangen

Je leert je verlangen en het potentieel te belichamen. Zodat je goed “equipped” de wereld in gaat.  

Je wordt hierbij ook online ondersteund via kleine groepsbijeenkomsten. Of meer individueel gerichte sessies.

De uitspraak “Let’s fire together” leer je opnieuw te waarderen. 

 

Zelf ervaren? Doe de gratis introductie Dive

Slow Soul Diving