Over

Slow Soul Diving is ontstaan vanuit het inzicht dat een verlangen de meeste kans heeft vorm te krijgen als je zelf de “Best Friend” wordt van het potentieel

Welkom bij deze directe online connectie naar een duik in je binnenwereld.

Een aantal jaren geleden had ik de wens op een laagdrempelige manier meer bekendheid te geven aan wegen die je kunt bewandelen om het contact met jezelf te herstellen en verdiepen. En welke rol je verlangen hierin speelt.

Ik had toen nog geen benul dat dit zou uitgroeien tot wat nu voor je ligt.

Het schrijven van de Dives, de ontelbare uren achter mijn laptop vanaf vele locaties wereldwijd, de dagelijkse hotyoga sessies, de duizenden meditatiesessies…de inspiratie die ik kreeg via mijn clienten en eigen kanalen; het is allemaal gedaan met een inner smile. Die zich volgens mijn omgeving heel vaak aan de buitenkant liet zien.

In de Academy, waar je toegang tot krijgt als je jezelf aanmeldt voor de gratis introductie Dive, kun je meer lezen over mij. En mijn eigen pad naar de Dives. Zo kun je me beter keren kennen. Want…binnen Slow Soul Diving krijg je met mij te maken ­čÖé

Even in het kort

Ik begeef me al zo’n 25 jaar in het veld van de lichaamsgeori├źnteerde psychotherapie en systemisch werk.

Oorspronkelijk kom ik uit het bedrijfsleven. Wat zeker in die tijd nog weinig te doen had met een holistische visie. Ik had het echter naar mijn zin. En had ook een voorspoedige carriere.

Totdat ik op mijn 28e ineens zowel zakelijk als prive in een crisis belandde. Ik maakte een switch. Ik verkocht mijn huis en reisde langere tijd in Midden- en Zuid-Amerika. Met een zelfhulp- en meditatieboek onder mijn arm geklemd. Want dat had ik ontdekt na mijn val.

Het waren mijn eerste stappen op mijn reis naar binnen. Ik verdiende onderweg mijn geld door reisartikelen te schrijven voor diverse tijdschriften in Nederland. Achteraf gezien was ik dus al een beetje bezig met reizen door “binnen- en buitenwereld”. En schrijven.

Toen ik terugkwam, ben ik mijn verlangen van toen gaan volgen. En studeerde 6 jaar later af. Na 6 intense jaren van lichaamsgeorienteerde psychotherapie.

Ik bouwde in deze tijd een bloeiende praktijk op in de Randstad en West-Brabant. Ondertussen mezelf blijvend ontwikkelend binnen het veld van systemisch werk, traumahealing, neuro affectieve ontwikkeling en meditatie.

Mijn verlangen werd duidelijker

Tijdens het werken met cli├źnten vielen me een aantal zaken op. Zaken die een aanzet gaven tot nadenken over de mogelijkheden dit werk op een meer laagdrempelige manier beschikbaar te maken. Online. Waarbij samenwerking tot de mogelijkheden zou moeten behoren.

Ik zag nameljk dat er bij mijn clienten vaak een zelfde soort behoefte was aan “iets”.┬á Er was een verborgen wens. Een wens naar andere vormen van begeleiding. Meer vanuit hun eigen omgeving. En meer vanuit een eigen “agency”.

Ik zag aan de overkant dus iets. En dat bracht me weer in contact met mijn verlangen. In mijn binnenwereld. En dit gevoel en beeld werden het uitgangspunt voor de creatie van deze website.

Ik geef hieronder een idee van een aantal van die behoeften, die mij opvielen. En mij inspireerden.

Slow Soul Diving is van ons allemaal - Hans Koster

Ten eerste: de behoefte aan psycho-educatie

Er is binnen sessies altijd tijd te kort voor uitgebreide psycho-educatie. Terwijl dit onderdeel in mijn ogen juist belangrijk is om therapeutische processen in een passend kader te kunnen plaatsen.

Om aan de behoefte van mijn clienten tegemoet te komen, heb ik mezelf aangeleerd in de taal van de client verslagen van de eerste sessies te maken. Zodat hij of zij achteraf kon teruglezen

 • waar we het over hadden gehad
 • hoe het proces was verlopen
 • welke ontwikkelingspsychologische kennis ten grondslag lag aan de manier van werken.┬á

Vervolgens kon daarop gereageerd worden met eigen bevindingen. Of we draaiden dit proces om.

Omdat de client zich in dit proces ook na de sessie begeleid voelde (en tegelijkertijd een actieve rol speelde in het onder woorden brengen van het proces), ontstond er een prettige en constructieve samenwerking. Die ten goede kwam aan de therapie.

Je begrijpt dat ik dit principe op vele vlakken heb meegenomen tijdens de ontwikkeling van Slow Soul Diving.

Een eigen practice, een plek en ruimte - hans Koster - Slow Soul Diving

Ten tweede: de behoefte aan een eigen plek

Het hebben van een eigen practice om dat wat je leert jezelf (op een creatieve manier) eigen te maken, is iets waar ik dagelijks profijt van heb. En dus ook mijn cli├źnten aanraad. En jou. Waarom?

 • je kunt je even onttrekken aan de dagelijkse drukte
 • dat wat je tegenkomt in je priv├ę- en werkrelaties krijgt een plek┬á
 • er is ruimte om oude pijn onder ogen te zien
 • je krijgt nieuwe inzichten
 • je bouwt ruimte op voor nieuwe energie
 • je ervaart heling, soms uit onverwachte hoek

Continuïteit in je proces

Cli├źnten die ik de waarde vertel van het hebben van een eigen practice, een eigen ruimte of desnoods een plekje op de bank, en dit gebruik overnemen

 • groeien duidelijk sneller en effectiever
 • begrijpen dat het niet gaat om “fixen”, maar om een niet ophoudend onderzoek
 • omarmen het feit dat een groeiend bewustzijn de sleutel is om deuren te openen in je binnenwereld

Lichaamsbewustzijn

Vanuit mijn werk betrek ik uiteraard graag het lichaam tijdens de duik naar binnen. Ons lichaam is een fantastisch instrument met een schat aan informatie. Waar je op kunt intunen. En wat altijd aanwezig is. Zodra je je aandacht naar binnen keert, is de informatie daar.

Je zult leren steeds meer vanuit de diepte informatie op te halen. En vertrouwen ontwikkelen te luisteren naar wat zich van binnenuit laat zien.

Dat geeft richting, jouw richting. En niet zelden is het een eerste stap naar heling.

Vind jouw manier

Naar binnen kijken hoeft niet alleen met je ogen dicht. Creativiteit en lichaamsgerichte oefeningen zijn ook leuk. En behulpzaam.

Het kan een welkome afwisseling zijn om je duik verder proces vorm te geven. En helder te krijgen. Net als psycho-eduactie in woord, beeld en geluid.

En… communiceren met anderen houdt je vuur brandend.

Al deze aspecten en meer vind je dus terug binnen de Dives.

Als laatste: aandacht en afstemming

Het gaat helaas ook in therapie-land vaak niet om de gezondheid van de client, maar om de visie van de therapeut, coach of arts. Je kunt in verwarring een sessieruimte verlaten als de afstemming ontbroken heeft. Als je het gevoel hebt “dat er iets niet klopt”. Vaak ontbrak er dan een zekere resonantie.

Ik zie het als mijn taak om te onderzoeken waar en hoe wij als mens vast zijn komen te zitten. En vervolgens de juiste ingang te vinden te gebied te benaderen. Om er beweging in te krijgen. Daar begint een duik.

Ik heb ook een visie. Maar ik heb ook begrepen dat je dit diepgaande werk samen doet. Jij hebt je eigen wijsheid. Je eigen ervaringen. Je eigen basis. Altijd. Net als mijn cli├źnten dat hebben. En dat is veel waard.

Slow Soul Diving kan daarin een extra ingredi├źnt vormen. Wat je naar eigen goeddunken toevoegt.

 

Slow Soul Diving is van ons allemaal

Samenwerking & Inspiratie

Bovengenoemde instelling vind je terug in de Dives. De teksten en opnames zijn zo gemaakt dat er veel ruimte is voor jou. Voor zelfonderzoek. De samenwerking vind je verder terug in de mogelijkheid mee te doen aan de online sessies. En daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Zo kunnen we elkaars inspiratiebron worden. En blijven.

Slow Soul Diving is van ons allemaal. Let’s fire together.

Te veo pronto.

Hans

PS

Je hoort af en toe een Spaanse groet van mijn kant. Ik verblijf minimaal 2 maanden per jaar op uitgestrekte zandvlaktes of prachtige steden in Spaanstalige landen. Daar waar Slow Soul Diving deels van de grond is gekomen. En waar steeds weer gewerkt wordt aan nieuwe Dives.

 

Met dank aan

Hans Koster is de grondlegger van Slow Soul Diving en werkt al meer dan 20 jaar binnen het veld van onder meer de Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie en Systemisch Werk. De website van Slow Soul Diving is vormgegeven door De Online Techlady, Saskia Veltenaar. De afbeelding van de kikker op de homepage is van de Amerikaanse kunstenares Amanda Gusack, die zo aardig geweest is toestemming te geven haar kunstwerk te gebruiken voor de hoofdtoon in het design.

Hans: “Mijn werk zou zich nooit zo ontwikkeld hebben, zoals het nu is, zonder mijn belangrijkste inspiratiebronnen, zoals ik het maar even noem. Binnenkort vind je hier hun namen. In Dive 4 vind je in het laatste hoofdstuk hun namen opnieuw terug en ook andere inspiratiebronnen die hebben geleid tot het tot stand komen van Slow Soul Diving.”