Privacy Statement

Slow Soul Diving respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Slow Soul Diving, gevestigd aan de Akkerstraat 4a 4811 JL te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.slowsouldiving.nl

Akkerstraat 4a 4811 JL Breda

+31 6-5198 4820

Hans Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Slow Sloul Diving en hij is te bereiken via contact@slowsouldiving.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slow Soul Diving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en eventueel bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met jouw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Slow Soul Diving houdt IP-adressen bij om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. IP-adressen worden na een maand automatisch verwijderd.

Externe diensten of inhoud op onze website

We plaatsen externe diensten en/of inhoud op onze website. Als je gebruikmaakt van deze externe diensten of indien inhoud van derden wordt getoond, worden er om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen jou en de betreffende aanbieders. De betreffende aanbieders van de diensten of inhoud mogen jouw gegevens ook verwerken voor hun eigen aanvullende doeleinden. Aangezien wij echter geen controle hebben over de gegevens die worden verzameld en verwerkt door derden, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de reikwijdte en doeleinden van deze verwerking van jouw gegevens.

Voor meer informatie over de reikwijdte en doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens, raadpleeg de privacyverklaringen van de aanbieders wiens diensten en/of inhoud wij op onze website opnemen en die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van jouw gegevens in dit kader:

Externe inhoud van YouTube is opgenomen op onze website in het kader van interactiviteit.

YouTube (video’s)

Deze website gebruikt plugins van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) waardoor Youtube wordt geëxploiteerd.

Als gevolg hiervan kan onze website loginformatie verzenden naar Google. De server van Google in de Verenigde Staten slaat daarom automatisch informatie (“loggegevens”) op, waaronder informatie die door een browser naar een website wordt verstuurd tijdens een bezoek, of de informatie die jouw mobiele applicatie verstuurd tijdens het gebruik. Deze loggegevens kunnen bestaan uit jouw IP-adres, het adres van de bezochte website met Google-functionaliteiten, het browsertype en de browserinstellingen, de datum en tijd van jouw verzoek, informatie over jouw gebruik van Google, en Cookies.

Je kunt meer informatie over het verzamelen van gegevens, hoe jouw gegevens worden geëvalueerd en verwerkt door YouTube, en jouw rechten hieromtrent vinden in het privacy beleid van https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slow Soul Diving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te helpen als je vragen hebt
  ·        Om eventuele updates en aankondigingen op te stellen en naar je te e-mailen / sturen.
  ·        Het afhandelen van jouw betaling
  ·        Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  ·        Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  ·        Om goederen en diensten bij je af te leveren
  ·        Voor een eventueel intakegesprek of therapiesessies
  ·        Om je op de hoogte te houden m.b.t. eventuele vervolg Dives, online bijeenkomsten, webinars en evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slow Soul Diving  maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor de dienstverlening niet nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slow Soul Diving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Adres- en bankgegevens: 6 maanden
 • E-mailadres en overige gegevens: 12 maanden na het laatste contact
 • E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
 • Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in het facturatiesysteem van Slow Soul Diving.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die Slow Soul Diving inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor Slow Soul Diving verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Slow Soul Diving en mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

  • Webhostingbedrijf dat de website beheert en verzorgt
  • E-maildienstverlener
  • Active Campaign
  • Transip
  • VirtualFlow
  • Logistieke partners

  Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Slow Soul Diving op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  ActiveCampaign is verantwoordelijk voor de servers en de software en is gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door MailBlue kun je het privacybeleid van MailBlue raadplegen: https://mailblue.nl/privacy-policy/

  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Transip. De servers van Transip staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over Transip verzoekt Slow Soul Diving jou de bij hun behorende privacyverklaring te raadplegen

  Verder wordt er gebruik gemaakt van VirtualFlow. De servers van VirtualFlow staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over VirtualFLow verzoekt Slow Soul Diving jou de bij henbehorende privacyverklaring te raadplegen.

  Het doorsturen van jouw persoonsgegevens naar andere derde partijen zal enkel geschieden in gezamenlijk overleg met jou waarbij jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist.

  Nieuwsbrieven en marketing e-mails
  Je kunt je aanmelden voor mijn mailings via een link geplaatst op de website dan wel via Instagram of LinkedIn. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Op de website maakt Slow Soul Diving gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Als Slow Soul Diving het in de privacy- en cookieverklaring over cookies heeft, bedoelt Slow Soul Diving daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

  Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Saskia om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slow Soul Diving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@slowsouldiving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Slow Soul Diving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Slow Soul Diving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@slowsouldiving.nl. Slow Soul Diving heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  •       DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

  Over dit privacy statement

  Slow Soul Diving kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 24 november 2022. Slow Soul Diving behoudt zich het recht voor om de privacy verklaring te wijzigen. Kijk regelmatig op de website www.slowsouldiving.nl de meest recente versie.

  Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: contact@slowsouldiving.nl.