Zelfregulering als noodzakelijke basis om je verlangen te kunnen leven

Voordat je een Dive neemt, wil ik je kort meenemen wat heeft gemaakt dat ik de Dives op een bepaalde manier heb opgebouwd.  

Manifesteren van je verlangen: valkuilen op je pad

Tegenwoordig is “het Manifesteren van je Verlangen” een hot item. “Leef je droom”, “Creëer je eigen leven”, “Doe wat je echt wilt”; overal zijn boeken en artikelen te vinden over Het Manifesteren van je Verlangen. Slow Soul Diving bevindt zich ook op dit pad. Maar uit eigen ervaring vertel ik je dat het heus niet zo makkelijk en magisch is als je vaak leest of denkt te lezen.

Het kunnen gaan vormgeven van je verlangen leidt langs vele wegen. Allereerst is het al heel wat om een verlangen, dat leeft in je binnenwereld, op te merken, waar te nemen of misschien zelfs de energie ervan te voelen.

De een zal dit makkelijker afgaan dan de ander. En dat heeft deels te maken met hoe de omgeving omgaat of omgegaan is met jouw verlangen. Is er interesse voor wat jij wilt? Is het vroeger bevraagd of gestimuleerd? Was er ruimte voor jouw talenten en kwaliteiten? 

Wanneer in de interactie met de buitenwereld jouw kwaliteiten of verlangen beschadigd geraakt zijn, raakt dit gebied als het ware ingedeukt en trekt zich terug. Je focus verandert dan. En is nu eerder gericht op de buitenwereld en “wat daar zou moeten gebeuren” dan op je verlangen in je binnenwereld. Of je blijft kijken naar pijn en ongemak in je leven. Of naar dat wat er misgaat in je relaties. Of je vermijdt dat juist. Soms met een constant gevoel van teleurstelling.

Zo raak je het zicht op je verlangen langzaam maar zeker kwijt. Soms gehuld in een mistroostig stilzwijgen.

Slow Soul Diving onderkent deze dynamiek. En besteedt daarom, naast het contact maken in je binnenwereld met je verlangen en het potentieel daarvan, veel aandacht aan alle mentale, emotionele en fysieke blokkades. Want die komen ongetwijfeld op tijdens je duik naar het werkelijk vorm kunnen geven van je verlangen. 

“Je beweegt jezelf altijd op de lijn tussen je verlangen en je blokkades en verstrikkingen”

Je eigen pad volgen via meditatie en lichaamsgerichte therapie

De weg naar zelfregulering

Slow Soul Diving besteedt in iedere Dive veel aandacht aan een belangrijke vraag:

“hoe kom jij, hoe komt je lichaam, van een stress-toestand, of passieve staat, weer in balans?”

Deze vraag wordt gesteld, omdat je alleen vanuit een gereguleerd systeem het contact met je verlangen kunt leggen. Verder kunt onderzoeken. En laten groeien. Allereerst in je binnenwereld.

Ontladen van stress

Bij stress en te veel of te lang aan arousal/opwinding is het nodig dat je eerst ontlaadt. Vanuit deze opgewonden toestand, namelijk, is constructief contact met jezelf of anderen vrijwel onmogelijk.

Co-regulatie en samenwerking

Je bent, na de ontlading, vervolgens in staat tot co-regulatie of samenwerking.

Bijvoorbeeld via

  • online meetings 
  • het doen van kleine opdrachtjes met elkaar 
  • een goed gesprek, waarin er sprake is van een zekere wederkerigheid

Zelfregulatie

Je lichaam leert zichzelf via de ander te reguleren. Op een diepere laag komt er zo ontspanning en ruimte: een prima basis om van daaruit je verlangen te gaan onderzoeken.

Opladen bij een shut-down

Andersom is het zo, dat waneer een spanningsboog te laag is of je zit te lang in een arousal/opwinding, je systeem in een collapse komt: je wordt passief. Opladen via adem en/of beweging is dan de boodschap.

Co-regulatie en spelen

Om tot zelfregulatie te komen, is er eerst weer een vorm van co-regulatie nodig.

  • spelen 
  • een goed gesprek

zijn hierin goede hulpmiddelen.

Zelfregulatie

Je lichaam leert zichzelf via de ander te reguleren. Op een diepere laag komt er ontspanning en ruimte: een prima basis om van daaruit je verlangen te gaan onderzoeken.

Wat je hierboven ziet, geldt niet alleen voor je fysieke lichaam. Ook je emotionele en mentale lichaam kent soortgelijke wegen om tot zelfregulering te komen. Hoewel iedere Dive zijn eigen zwaartepunt hierin heeft, komen alle “lichamen” in iedere Dive aan bod.

Oefening, Online begeleiding en Integratie

Verstrikking en verlangen binnen systemisch werk en trauma opstellingen

Via het bovenstaande schema wordt duidelijk dat we als mens regelmatig of te opgewonden zijn of te passief. En als dat het geval is, is er eigenlijk geen contact met jezlef mogelijl. Laat staan dat er ruimte is voor constructieve relaties. Relaties waar ruimte is voor elkaar.

Ook de ruimte om een verlangen te voelen en vorm te geven ontbreekt dan.

Andersom is het echter zo, dat je via het contact met een ander komt tot zelfregulering. En dat een verlangen, of het beeld daarvan, in je binnenwereld een nieuw en noodzakelijk referentiepunt kan, of zelfs moet, worden om een beweging te gaan maken naar wat je werkelijk wilt.

Slow Soul Diving onderkent dit principe door allereerst te werken met psycho-educatie en oefeningen, tips en trucs om tot een vorm van ontladen of opladen te komen.

Om vervolgens de belangrijke stap te maken naar een vorm van co-regulatie of samenwerking om tot de begeerde zelfregulatie te komen.

Ik doe dit onder meer via de online sessies, waarin je vragen kunt stellen. En een eigen inbreng kunt hebben. 

Integrerende meditaties en Jouw Dive zullen je vervolgens helpen om de zelfregulering als verworvenheid verder in je leven te brengen. En te laten beklijven. Tot er weer een nieuw en ander moment komt van stress en disbalans, waarbij je vanuit wat je al bereikt hebt, deze cyclus opnieuw doorloopt. En…dat zal zo blijven. Je hele leven lang.

Door dit principe serieus te nemen, zal je zenuwstelsel deze leercurve ook downloaden. Waardoor je mettertijd zult komen tot een vorm van onbewust meesterschap op dit gebied. 

Dit alles draagt bij aan het hele manifestatie-proces.

Emotionele en mentale regulatie

Slow Soul Diving besteedt niet alleen aandacht aan een fysieke vorm van regulatie. Hoewel dit wel een kalmerend en ruimte scheppend effect heeft op je emotionele en mentale lichaam.

Ik kijk samen met jou ook specifiek naar emotionele regulatie via bijvoorbeeld psycho-educatie over behoeften en gemis, verwachtingen, erkenning en eigenwaarde. En oefeningen, waarbij adem & beweging een rol speelt. Ook het werken met verschillende posities van driehoeken* hoort in dit rijtje thuis.

Mentale regulatie

Mentale regulatie komt aan bod via

  • inquiries 
  • werken met overtuigingen 
  • het herkennen van de innerlijke criticus en de innerlijke slavendrijver
  • affirmaties

Een belangrijke stap is verder het jezelf kunnen zien in een omgeving in plaats van hierin opgaan. En je leert via creatieve opdrachten te werken aan deze psycho-emotionele ontwikkeling.  

Verstrikking en verlangen binnen systemisch werk en trauma opstellingen

De rol van het verlangen

Een verlangen is niet fysiek, maar wordt wel uitgedrukt via het fysieke lichaam.

Een lichaam dat meer vrij is van blokkades en waar de energie vrij doorheen stroomt, maakt ook dat een verlangen zich beter kan uitdrukken. Het worden van de “Best Friend” van je verlangen betekent dus enerzijds je verlangen leren kennen. Anderzijds de weg vrij maken om dit verlangen ook de wereld in te brengen.

PS: lees ook de blogs over dit onderwerp!

Je verlangen volgen en je verlangen manifesteren
Verstrikking en verlangen binnen systemisch werk en trauma opstellingen

Van potentieel naar manifestatie

Ieder verlangen kent een potentieel. En dat potentieel is (ook) niet fysiek. Het heeft geen vorm. Eerder een bepaalde trilling. En binnen dat vormloze geheel bevinden zich vele mogelijkheden. Mogelijkheden die een vorm kunnen krijgen. Via jou, via jouw lichaam, vorm kunnen krijgen. 

Door het veld van deze mogelijkheden te onderzoeken, maak je een eerste stap om je verlangen richting een vorm te krijgen. Je gaat voelen welke van de talloze mogelijkheden het beste met je resoneert of resoneren. En je keuze resulteert vervolgens in een inner smile en glanzende ogen.

De trillingslaag van deze mogelijkheid, van het potentieel, van je verlangen bevindt zich dus in jou. In je binnenwereld. En Slow Soul Diving besteedt veel aandacht aan het laten beklijven van deze trillingslaag. En aan het kennen van het gebied waar dit potentieel leeft.

De buitenwereld begint vervolgens te reageren op deze trillingslaag. Je begint de omstandigheden aan te trekken die maken dat je verlangen ook vorm kan krijgen.

Je leeft dus vanuit deze nieuwe basis. Vanuit het gebied van het verlangen zelf. In je binnenwereld. In plaats van dat je er achteraan rent in de buitenwereld. 

Dat is het geheim.

Verlangen vs verstrikking

Door verstrikkingen en blokkades onder de loep te nemen, kom je daar langzaam maar zeker los van.

Jij en de ander

Eenmaal wat losser, kom je meer in contact met jezelf. En ben je meer in staat om je behoeften te vervullen. Waarna er meer ruimte komt voor de ander.

Liefde voor jouw project of verlangen

Op een diepere laag ontstaat er contact met je hart. En kun je de liefde gaan voelen voor jouw project of verlangen. En ben je in staat hier vorm aan te kunnen gaan geven.

Laat je verlangen landen

Door het beeld van je verlangen en het potentieel hiervan te laten landen in je binnenwereld, weet je weer dat een verlangen IN jou begint en niet BUITEN je.

Belichaam het potentieel van je verlangen

Door het potentieel en de mogelijkheden van je verlangen te onderzoeken en contact te maken met de energie hiervan, kun je de trillingslaag hiervan gaan belichamen.

Samenwerking tussen je binnenwereld en de buitenwereld

De buitenwereld gaat reageren op deze trillingslaag, waardoor je de juiste omstandigheden aantrekt jouw verlangen vorm te gaan geven. Door keer op keer liefde te voelen voor jouw project, weet je je telkens weer te verbinden met deze innnerljke laag.

Om de “Best Friend”van je verlangen te worden, is bereidheid nodig. Bereidheid om aan de slag te gaan in en met je binnenwereld. Zo kan er ruimte ontstaan. En ook de benodigde energie om handen en voeten te kunnen gaan geven aan het potentieel van Jouw Verlangen. Vanuit een belichaamd bewustzijn.

Slow Soul Diving gelooft erin dat, wanneer je begint met het honoreren van dat waar je in vast zit, er een beweging kan komen. Een beweging die maakt dat er ruimte komt voor Jouw Verlangen. De Dives die ik aanbied, faciliteren en empoweren dit proces. Op vele en  vaak verrassende manieren.

zelf ervaren?

Verstrikking en verlangen binnen systemisch werk en trauma opstellingen

Binnen 7 dagen 10 stappen verder?

Slow Soul Diving